Rozšírenie chovu rýb v lokalite Poprad - Veľká

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 11.2 Intenzívny chov rýb
  • Zistovacie konanie

Základne informácie