Rodinné dvojdomy Alžbetin Dvor, Miloslavov - zmena č. 1

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť - príprava územia na výstavbu obytného súboru 12 dvojdomov a neskôr ich výstavba - predstavuje rozšírenie činnosti v danej lokalite.
 • Dotknutá obec: Miloslavov (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: OkÚ Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Navrhovateľ: RTP 01, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47590742
 • Povoľujúci orgán: Obec Miloslavov a Okresný úrad Senec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  10.01.2019
  Text oznámenia o zmene
  10.01.2019