Preskočit na obsah

Rezidencia Horizont

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie nového bytového komplexu a polyfunkčného objektu.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: METROPOL Slovakia, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36666882
 • Povoľujúci orgán: Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.01.2020
  Spracovateľ zámeru ADONIS CONSULT, .s.r.o.
  Text zámeru
  29.01.2020
  Prerušenie/zastavenie konania
  04.09.2020