Revitalizácia a dostavba priemyselného areálu Schüle Slovakia s.r.o.

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 3.6 Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin (legovania) neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane pretavovania recyklovaných výrobkov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou

Základne informácie