Preskočit na obsah

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown Field Fiľakovo

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovaného zámeru je revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove so súvisiacimi obslužnými funkciami. Zámerom je návrh dvoch priemyselných zateplených hál. Súčasťou hál je dvojpodlažná administratívna budova. Výrobný program bude zameraný podľa požiadaviek nájomcov jednotlivých samostatných priestorových jednotiek. Výrobný program areálu bude zameraný na ľahkú strojársku a elektrotechnickú výrobu - vývoj a výrobu pre strojárenský priemysel a pre logistický priemysel - pre účely skladovania a distribúcie materiálu, výrobkov a tovarov.
 • Dotknutá obec: Fiľakovo (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Navrhovateľ: Mesto Fiľakovo
 • IČO Navrhovateľa: 00316075
 • Povoľujúci orgán: Mesto Fiľakovo, Okresný úrad Lučenec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.11.2019
  Spracovateľ zámeru EnvIdeal s.r.o., Bratislava
  Text zámeru
  05.11.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.02.2020
  04.11.2020
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  06.10.2020