Preskočit na obsah

Retail Park Bardejovská Košice

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: výstavba a prevádzka obchodného retailového centra na Bardejovskej ul. v Košiciach
 • Dotknutá obec: Košice - Západ (okres: Košice II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: chrysso s.r.o., Haburská 49/F, 821 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 44459751
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad pracovisko Košice - Západ, Mesto Košice referát šsú pre maúk
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  24.08.2017
  Spracovateľ zámeru INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text zámeru
  24.08.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  25.01.2018