Preskočit na obsah

Reštauračný pivovar Špicer

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je úprava objektu pôvodného meštianskeho domu a jeho využitie na komerčné účely. Prioritou zámeru investora je podnikanie v oblasti stravovania a vlastnej výroby piva pre potreby pivárne. Výroba piva sa bude zabezpečovať technológiou minipivovaru umiestnenou v priestoroch bývalého výčapu.
 • Dotknutá obec: Skalica (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. Štefánikova č. 2157/20, 90901 Skalica
 • Navrhovateľ: EFINA, a.s., Potočná 42, 909 01 Skalica
 • IČO Navrhovateľa: 36222496
 • Povoľujúci orgán: Mesto Skalica - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.06.2022
  Spracovateľ zámeru Enviplan, s.r.o., Cyprichova 1, 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  22.06.2022
  22.06.2022