Remeselný pivovar Hluškár

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie remeselného pivovaru na lokalite parc. č. KN C: 853/2, 699/2, 870/1 v Turčianskych Tepliciach, k. ú. Diviaky. Pre potreby remeselného pivovaru bude potrebné vybudovať halu o rozmeroch 12 x 54 m, prístupovú komunikáciu, parkovacie miesta a spevnené plochy
 • Dotknutá obec: Turčianske Teplice (okres: Turčianske Teplice)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Turčianske Teplice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ul. SNP 514/122, 03901 Turčianske Teplice
 • Navrhovateľ: KORY,s.r.o. Chrasťová 43 A, 831 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36318400
 • Povoľujúci orgán: Mesto Turčianske Teplice
  Okresný úrad Turčianske Teplice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  20.07.2020
  Spracovateľ zámeru RNDr. Dagmar Hullová
  Text zámeru
  20.07.2020
  Prerušenie/zastavenie konania
  13.08.2020