Preskočit na obsah

Rekultivácia – Skládka odpadov Nový Tekov, III. etapa - 1. časť skládka na nebezpečný odpad

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.2 Skládky odpadov na nebezpečný odpad
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Ukončenie činnosti skládkovania nebezpečných odpadov spojené s uzavretím a rekultiváciou telesa skládky
 • Dotknutá obec: Nový Tekov (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  25.11.2021
  Text oznámenia o zmene
  25.11.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.01.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  07.03.2022