Preskočit na obsah

Rekreačno-oddychový areál Domica, Kečovo

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaný areál s tematickým parkom, ubytovaním a liečbou sleduje zámer vytvorenia vhodných plošných podmienok pre doplnenie jaskyne Domica.
 • Dotknutá obec: Kečovo (okres: Rožňava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Glamour Capital, s.r.o., Rožňava
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: OÚ Plešivec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ENVEX Rožňava

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  05.04.2004

  Fotografie