Rekreačné stredisko Jasenská dolina

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia 15.4 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba rekreačného komplexu s lanovkou, vlekmi, penziónmi, reštauráciou a parkovcími plochami.
 • Dotknutá obec: Belá - Dulice (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo školstva,Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: JASED, spol. s.r.o., Belá - Dulice
 • IČO Navrhovateľa: 31621074
 • Povoľujúci orgán: Obec Belá - Dulice, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu. Požiadať o sprístupnenie