Preskočit na obsah

REKREAČNÉ CHATY BIELA PÚŤ - JASNÁ

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie rekreačnej ubytovacej zóny horských chát v atraktívnej lokalite Kvasničník, v priamom susedstve so zjazdovou traťou č. 13 Biela Púť a 4SLD Biela Púť - Jasná, nachádzajúcej sa v miestnej časti Jasná, katastrálneho územia Demänovskej Doliny.
 • Dotknutá obec: Demänovská Dolina (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Navrhovateľ: Skilandia, s.r.o., Františka Klimeša 686/14, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • IČO Navrhovateľa: 46529357
 • Povoľujúci orgán: Obec Demänovská DOlina, OU-LM-PLO
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.04.2019
  Spracovateľ zámeru HES-COMGEO spol.s r.o., Kostiviarska cesta 4, Banská Bystrica
  Text zámeru
  11.04.2019
  11.04.2019
  11.04.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.06.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  31.07.2019