Preskočit na obsah

Rekreačná zóna Eurocamp

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.1 Športové a rekreacné prístavy 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je komplexná príprava územia pre rekreačnú zónu spolu s výstavbou komunikácií a inžinierskych sietí.
 • Dotknutá obec: Vysoké Tatry (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Eurocamp Develop s.r.o., TATRAMAT, akciová spoločnosť - 00152421
 • IČO Navrhovateľa: 36694851
 • Povoľujúci orgán: Mesto Vysoké Tatry
  Okresný úrad Poprad - OSZP, OCDaPK
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.04.2021
  Spracovateľ zámeru Arching SNV, s.r.o.
  Text zámeru
  13.04.2021
  Prerušenie/zastavenie konania
  27.04.2021

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  27.04.2021