Preskočit na obsah

Rekonštrukcia a zvýšenie prepravnej kapacity ropovodu ADRIA na trase ropovodu PS 4 Tupá-Maďarská republika

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 4.13 Potrubia na prepravu ropy alebo chemikálií
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie