Preskočit na obsah

Rekonštrukcia zdroja vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie