Preskočit na obsah

Rekonštrukcia zdroja tepla Trnava

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predloženej zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia zdroja tepla osadením nových horúcovodných kotlov na spaľovanie zemného plynu.
 • Dotknutá obec: Trnava (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
 • IČO Navrhovateľa: 36211541
 • Povoľujúci orgán: SIŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  15.06.2022
  15.06.2022
  Text oznámenia o zmene
  15.06.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.07.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.08.2022