Rekonštrukcia Vinárstva, Čajkov 629

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Využitie celého objektu na výrobu a skladovanie vína. Objekt bol využitá ako hospodárska budova k uskladneniu poľnohospodárskych plodín, poľnohospodárskej techniky ale aj k výrobe a uskladneniu vína.
 • Dotknutá obec: Čajkov (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Levice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dopravná 14, 93403 Levice
 • Navrhovateľ: Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 935 23 Podlužany
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Obec Čajkov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  26.02.2019
  Text oznámenia o zmene
  26.02.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.03.2019