Rekonštrukcia taviaceho agregátu TA5 v Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 8.1 Zariadenia na výrobu skla a sklenených vláken s kapacitou tavby
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

  • Účel akcie: Navrhovanou činnosťou je rekonštrukcia taviaceho agregátu TA5 v roku 2021, ktorou sa zároveň zvýši jeho výrobná kapacita. Projektovaný taviaci výkon (pretav vane) sa zvýši z 210 t/24hod na 228 t/24hod. Zámerom sa nemení podstata pôvodnej výrobnej technológie, ide o modernizáciu existujúcej výroby. Navrhovaná činnosť predstavuje zefektívnenie a zlepšenie výrobných podmienok.
  • Dotknutá obec: Trnava (okres: Trnava)
  • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
    Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
  • Navrhovateľ: Johns Manville Slovakia, a.s.
  • IČO Navrhovateľa:
  • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava
  • Dokumenty

    Stav Krok Dokument Dátum

    Zmena navrhovanej činnosti

    Informácia pre verejnosť
    10.09.2019
    Text oznámenia o zmene
    10.09.2019
    10.09.2019