Rekonštrukcia pyrolýznych pecí BA102 a BA105

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zabezpečenie mechanickej a prevádzkovej dostupnosti pecí ich rekonštrukciou. Zároveň v dôsledku rekonštrukcie dôjde aj k zvýšeniu tepelnej účinnosti (výmenou opotrebovanej výmurovky, použitím modernejšieho horákového systému, úpravami potrubných zapojení v peci) a taktiež k vylepšeniu prevádzkovej flexibility.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31322832
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  02.10.2018
  Text oznámenia o zmene
  02.10.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  21.11.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  11.01.2019