Preskočit na obsah

Rekonštrukcia a prestavba kúpaliska Šaľa.

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom predloženého zámeru je rekonštrukcia a prestavba letného kúpaliska, ktoré bude ponúkať miesto na aktívny oddych a stretávanie sa obyvateľov mesta a priľahlého okolia. V návrhu sa ráta s okamžitou návštevnosťou do max. 900 návštevníkov, ktorí sa môžu ochladiť v troch bazénoch (plavecký bazén, rekonštruovaný Junior bazén, detský bazén).
 • Dotknutá obec: Šaľa (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Šaľa
 • Navrhovateľ: Kúpalisko Šaľa s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 52723038
 • Povoľujúci orgán: Mesto Šaľa
  Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.11.2022
  Spracovateľ zámeru Ing. Alexander Rácz, 929 01 Dunajská Streda
  Text zámeru
  11.11.2022
  11.11.2022
  11.11.2022
  11.11.2022
  11.11.2022
  11.11.2022
  11.11.2022
  11.11.2022