Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu Pigagro – Domafala, Jesenské

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným účelom navrhovanej zmeny je rekonštrukcia nádrží na hnojovicu z dôvodu navýšenia objemu uskladňovanej hnojovice pri chove ošípaných.
 • Dotknutá obec: Jesenské (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Pigagro, s.r.o., 935 75 Ipeľský Sokolec
 • IČO Navrhovateľa: 36046272
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  01.12.2017
  Text oznámenia o zmene
  01.12.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  05.04.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  11.05.2018