Rekonštrukcia nádrže N 4802 Slovnaft, a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom rekonštrukcie nádrže N 4802 je zabezpečiť technologické nadväznosti prevádzky EFPA v Slovnaft, a.s.. Novým potrubým zapojením sa zlepšia manipulačné operácie pre píjem, výdaj a homogenizáciu materiálov.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Slovnaft, a.s., Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31358641
 • Povoľujúci orgán: OU Bratislava I, OU Bratislava II
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.