Preskočit na obsah

Rekonštrukcia, modernizácia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zvýšenie kapacity aeróbnej časti čistiarne odpadových vôd, aby bolo možné spracovať väčšie množstvo znečistenia pritekajúceho v odpadových vodách vznikajúcich z biotechnologických výrob zmluvných partnerov spoločnosti ČOV, a.s.
 • Dotknutá obec: Slovenská Ľupča (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ČOV, a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča
 • IČO Navrhovateľa: 36644340
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  18.05.2022
  Text oznámenia o zmene
  18.05.2022
  18.05.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  05.08.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  09.09.2022