Rekonštrukcia Esterházyho paláca

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Nové dispozičné riešenie a funkčné využitie jednotlivých podlaží je prispôsobené požiadavkám pamiatkovej ochrany, minimálne narušiť historicky hodnotné jednotlivé prvky a konštrukcie, jestvujúcich objektov a zachovať traktovoť a sispozičné riešenie z renesančnej etapy.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Ing. Szabóová autorizovaný stavebný inžinier
 • IČO Navrhovateľa: 515402372603
 • Povoľujúci orgán: OU Bratislava I
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.