Rekonštrukcia a dobudovanie lyžiarskeho areálu Žilina - Strážov

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.7 Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na účel zmeny na iný typ využitia krajiny 14.2 Zásahy do územia, ktoré môžu spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia 15.4 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom rekonštrukcie a dobudovania lyžiarskeho areálu Žilina-Strážov, v lokalite Veľké Hradisko je potenciál rozvoja existujúcich , funkčne vymedzených športovo -rekreačných priestorov pre poskytnutie väčšej rôznorodosti rekreačných aktivít najmä pre obyvateľov Žiliny, jej blízkeho okolia ako aj regiónu.
 • Dotknutá obec: Žilina (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo pôdohospodárstva,Ministerstvo školstva,Ministerstvo vnútra,Mi
 • Navrhovateľ: ŠportCentrum Hradisko, s.r.o. Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 36417751
 • Povoľujúci orgán: Mestský úrad Žilina
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu. Požiadať o sprístupnenie