Preskočit na obsah

Rekonštrukcia Devínskej cesty

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie