Preskočit na obsah

Rekonštrukcia areálu strediska vývozu Považskej odpadovej spoločnosti, a.s. - Sklad nebezpečného odpadu v k.ú. Trenčín

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Skladovanie železného irotu vrátane autovrakov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: POS a.s. zaoberajúca sa zberom, triedením a prepravou odpadov, administratívno-správnou činnosťou s prevádzkou.
 • Dotknutá obec: Trenčín (okres: Trenčín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: POS, a.s. Trenčín
 • IČO Navrhovateľa: 36310620
 • Povoľujúci orgán: Spoločný obecný úrad Trenčín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Róbert Kováčik
  Právoplatné rozhodnutie
  08.12.2003