Preskočit na obsah

Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja predstavuje strategický dokument vytváraný s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v danom regióne za súčasného zvyšovania kvality ich života.
 • Dotknutá obec: Bratislavský Kraj, Okres Pezinok, Okres Bratislava V, Okres Malacky, Okres Bratislava III, Okres Bratislava II, Okres Bratislava I, Okres Bratislava IV, Okres Senec (okresy: Pezinok, Bratislava V, Malacky, Bratislava III, Bratislava II, Bratislava I, Bratislava IV, Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16254/16, 820 05 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 36063606
 • Schvaľujúci orgán: Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaRakúsko, Maďarsko,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  09.09.2019
  Oznámenie
  09.09.2019
  09.09.2019
  09.09.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  18.10.2019

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  12.05.2020
  22.07.2020
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVIGEO, a. s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text strategického dokumentu
  12.05.2020
  12.05.2020
  29.10.2020
  Text správy o hodnotení
  11.05.2020
  11.05.2020
  11.05.2020
  11.05.2020
  11.05.2020
  29.10.2020
  29.10.2020
  Verejné prerokovanie Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 09.10.2020 o 09:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  24.03.2021