Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja predstavuje strategický dokument vytváraný s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v danom regióne za súčasného zvyšovania kvality ich života.
 • Dotknutá obec: Bratislavský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16254/16, 820 05 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 36063606
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaRakúsko, Maďarsko,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  09.09.2019
  Oznámenie
  09.09.2019
  09.09.2019
  09.09.2019