Preskočit na obsah

Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmeny a doplnky č. 2

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom je aktualizovať vykonávaciu časť RIUS ŽSK a to indikatívny zoznam projektových zámerov , či už v rámci IROP alebo iných operačných programov. Zámery predstavujú potreby územia Žilinského kraja.
 • Dotknutá obec: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina
 • IČO Obstarávateľa: 37808427
 • Schvaľujúci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  29.07.2021
  Oznámenie
  29.07.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  15.10.2021
  Text strategického dokumentu
  29.07.2021