Preskočit na obsah

Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja na roky 2014-2020

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena Regionálnej integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja (RIÚS), ktorá spočíva v aktualizácii vykonávacej časti RIÚS TSK a to Indikatívny zoznam projektových návrhov/zámerov RIÚS/IÚS UMR, či už v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, alebo iných operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci aktuálneho programového obdobia 2014-2020. Výstupom predloženej zmeny je doplnenie projektových zámerov, ktoré sú pripravené na realizáciu do konca roka 2023. Tieto projektové zámery predstavujú/sumarizujú potreby územia Trenčianskeho kraja.
 • Dotknutá obec: Trenčiansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trenčín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 3, 91149 Trenčín
 • Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 36126624
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  12.11.2021
  Oznámenie
  12.11.2021
  Text strategického dokumentu
  12.11.2021
  12.11.2021
  12.11.2021
  12.11.2021
  12.11.2021