Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Prešovského samosprávneho kraja

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: - bezpečná a ekologická doprava v regióne - ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - konkurencieschopný a atraktívny región, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne - zlepšenie kvality života v regióne s dôrazom na životné prostredie
 • Dotknutá obec: Prešovský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37870475
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.