Preskočit na obsah

Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zosúladenie dokumentu s revíziou Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 a zapracovanie realokácie finančných prostriedkov, ktorá bola schválená Radou partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Bratislavského kraja na roky 2014 -2020 dňa 11.5.2017.
 • Dotknutá obec: Bratislavský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská č. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25
 • IČO Obstarávateľa: 36063606
 • Schvaľujúci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja, Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  02.03.2018
  Oznámenie
  02.03.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  25.05.2018
  25.05.2018
  Text strategického dokumentu
  02.03.2018