Preskočit na obsah

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2121-2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 je strategickým dokumentom s dosahom na územie VÚC Košického kraja. Zámerom strategického dokumentu je využiť a zvýšiť inovačný potenciál Košického kraja, zlepšiť život obyvateľov kraja a stať sa konkurencieschopným, ekonomicky prosperujúcim a pre ľudí atraktívnejším krajom prostredníctvom podpory a realizácie inovácií a celého inovačného ekosystému a jeho aktérov. Regionálna inovačná stratégia (RIS) Košického kraja predstavuje aktívny nástroj na posilnenie konkurencieschopnosti regiónu, čo priamo závisí od toho, do akej miery dokáže využívať výsledky vedy a výskumu v praxi, keďže práve veda a výskum majú priamy vplyv na rozvoj inovácií a inovačných procesov.
 • Dotknutá obec: Košický Kraj
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Obstarávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja
 • IČO Obstarávateľa: 35541016
 • Schvaľujúci orgán: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  31.05.2023
  Oznámenie
  31.05.2023
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  17.08.2023
  Text strategického dokumentu
  31.05.2023