Preskočit na obsah

Redukcia obsahu síry v odpadových plynoch z kuplových pecí

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 8.2 Prevádzky na tavenie nerastných materiálov vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavby
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie