Recyklácia zmesových odpadových plastov Zacharovce

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena typu použitej technológie.
 • Dotknutá obec: Zacharovce (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: DUO GLOBE, s.r.o., 979 01 Zacharovce, č. 152
 • IČO Navrhovateľa: 44045395
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  27.02.2017
  27.02.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  04.04.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  10.05.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  23.05.2017