Preskočit na obsah

Recyklácia stavebného odpadu - nové triediace zariadenie - zaslanie oznámenia o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie