Preskočit na obsah

REAKRAČNÁ ZÓNA HLBOKÉ JAZERO-SENEC

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu samostatne stojacich rekreačných domov typu A (9ReD) a typu B (10ReD), radovú zástavbu rekreačných domov typu C (22 ReD) a jedného apartmánového domu typu D (12 apartmánov) s príslušnou infraštruktúrou.
 • Dotknutá obec: Senec (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Navrhovateľ: DOPRASTAV Development, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 43777287
 • Povoľujúci orgán: Mesto Senec, Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.01.2019
  Spracovateľ zámeru ENVING, s.r.o., Rakovčík 58, 089 01 Svidník
  Text zámeru
  25.01.2019
  25.01.2019
  25.01.2019
  25.01.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.04.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  01.12.2020