Preskočit na obsah

R3 Dolný Kubín - Oravský Podzámok

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vylúčenie premávky zo zastavaných obcí a zlepšenie kvalitatívnych parametrov cestnej premávky.
 • Dotknutá obec: Oravský Podzámok, Dolný Kubín, Medzibrodie nad Oravou (okres: Dolný Kubín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,Minister
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest, IVSC, Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 3828
 • Povoľujúci orgán: Mesto Dolný Kubín, Obec Oravský Podzámok, Medzibrodie nad Oravou
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOPED Žilina

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  10.10.2005