R1 prepojenie štátna hranica SR/MR

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vymedzenie koridoru rýchlostnej cesty medzinárodného významu.
 • Dotknutá obec: Horná Seč, Hronské Kosihy, Zbrojníky, Podlužany, Levice, Domadice, Santovka, Starý Hrádok, Tlmače, Volkovce, Vyškovce nad Ipľom, Krškany, Hronský Beňadik, Rybník, Dolné Semerovce, Šahy, Starý Tekov, Kozárovce, Žemliare, Demandice, Horné Semerovce, Orovnica, Dolná Seč, Tupá, Veľké Kozmálovce, Hontianska Vrbica, Veľké Turovce, Jur nad Hronom, Bory, Hronské Kľačany, Vyšné nad Hronom (okresy: Levice, Zlaté Moravce, Žarnovica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody č. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.06.2016
  Spracovateľ zámeru EKOJET,s.r.o.
  Text zámeru
  01.06.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  24.08.2016

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  09.11.2016