Preskočit na obsah

R1 Park II – FVE Olichov, rozšírenie výkonu

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie