Preskočit na obsah

PZP V. Kostoľany-konverzia uhľovodíkových ložísk geologickej štruktúry Nižná na PZP V. Kostoľany - plynovody

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.16 Dialkové plynovody s potrubím so svetlostou alebo s tlakom
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba líniových trás plynovodov ktoré budú slúžiť na distribúciu plynu podľa požiadaviek zákazníkov a ku uskladňovacím vrtom. Navrhovaná činnosť zvyšuje energetickú bezpečnosť, prispeje ku zmierňovaniu následkov klimatických zmien, náhradou vhodnejšieho energetického paliva a preto je vyhlásená za verejnoprospešnú stavbu.
 • Dotknutá obec: Veľké Kostoľany, Nižná, Jaslovské Bohunice, Špačince, Dubovany, Malženice, Radošovce (okresy: Piešťany, Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: BellGASS a.s., Naftárska 1686, 908 45 Gbely
 • IČO Navrhovateľa: 48005657
 • Povoľujúci orgán: Obecný úrad Veľké Kostoľany, M. R. Štefánika 800/1 922 07 Veľké Kostoľany
  Okresný úrad v sídle kraja Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.07.2020
  Spracovateľ zámeru PB CONSULTING, 17. novembra 3725/17, 080 01 Prešov
  Text zámeru
  10.07.2020
  10.07.2020
  10.07.2020
  10.07.2020