Prvý handlovský remeselný minipivovar

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Realizácia minipivovaru osadením technológie výroby piva do existujúcich priestorov rodinného domu.
 • Dotknutá obec: Handlová (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Royal Data Group Europe, s. r. o., Duklianska 524/38, 972 51 Handlová
 • IČO Navrhovateľa: 47607670
 • Povoľujúci orgán: Mesto Handlová
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.