Preskočit na obsah

Protipovodňové opartrenia mimo vodného toku v intraviláne obce Rumanová a v extraviláne katastra obce Rumanová - I. a II. etapa

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Zistovacie konanie

Základne informácie