Preskočit na obsah

Protipovodňová ochrana a vodozádržné opatrenia v obci Horné Vestenice

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Zistovacie konanie

Základne informácie