PROJEKT 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buničiny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou

Základne informácie

 • Účel akcie: Zvýšiť výrobu buničiny až na 2.090 t vzduchosuchej bielenej buničiny za deň za predpokladu, že budú posilnené, inovované alebo rekonštruované niektoré ďalšie technologické uzly výrobnej zostavy
 • Dotknutá obec: Ružomberok (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
 • IČO Navrhovateľa: 31637051
 • Povoľujúci orgán: SIŽP Žilina
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.