Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

PROJEKT 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buničiny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zvýšiť výrobu buničiny až na 2.090 t vzduchosuchej bielenej buničiny za deň za predpokladu, že budú posilnené, inovované alebo rekonštruované niektoré ďalšie technologické uzly výrobnej zostavy
 • Dotknutá obec: Ružomberok (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
 • IČO Navrhovateľa: 31637051
 • Povoľujúci orgán: SIŽP Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  05.12.2014
  05.12.2014
  Vyjadrenie
  11.12.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  05.01.2015

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení EKOS PLUS s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  05.10.2015

  Verejné prerokovanie

  Kultúrny dom Liptovské Sliace, 4.11.2015 o 16:00. Kultúrny dom Liptovská Teplá, 3.11.2015 o 16:00. Kultúrny dom Lisková, 27.10.2015 o 16:00. MÚ Ružomberok, Nám. A. Hlinku, 26.10.2015 o 14:00. Kultúrny dom Likavka, D. Královenskej 1000, Likavka 02.11.2015 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  15.03.2016