Preskočit na obsah

Program výroby karosériových plechov VSŽ Košice

 • Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.1 Povrchová úprava kovov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom investičného zámeru je rozšírenie a skvalitnenie výroby oceľových plechov pre použitie v automobilovom priemysle.
 • Dotknutá obec: Košice - Šaca (okres: Košice II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: VSŽ a.s. Košice
 • IČO Navrhovateľa: 00011088
 • Povoľujúci orgán: Obvodný úrad Košice II.
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru VSŽ Inžiniering, s.r.o. Košice