Preskočit na obsah

Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021 - 2025

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavné ciele vychádzajú z § 3 Ciele podpory regionálneho rozvoja Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, kde hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je: a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
 • Dotknutá obec: Tomášovce, Vidiná, Veľká Ves, Lučenec (okresy: Lučenec, Poltár)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Obstarávateľ: Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná
 • IČO Obstarávateľa: 00649031
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  09.05.2022
  Oznámenie
  09.05.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  16.06.2022
  Text strategického dokumentu
  09.05.2022