Program rozvoja obce Spišský Štvrtok

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Globálnym cieľom programu rozvoja je zlepšiť konkurencieschopnosť municipality, zatraktívniť obec a zvýšiť blahobyt obyvateľov. Uvedené dosiahnuť zlepšením stavu technickej a sociálnej infraštruktúry, životného prostredia, podporou rozvoja vidieckehocestovného ruchu i podnikania, dotvorením lukratívnejších podmienok občianskej vybavenosti.
 • Dotknutá obec: Spišský Štvrtok (okres: Levoča)
 • Príslušný orgán: OkÚ Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Obstarávateľ: Obec Spišský Štvrtok
 • IČO Obstarávateľa: 00329631
 • Schvaľujúci orgán: Zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  28.10.2015
  Oznámenie
  28.10.2015
  28.10.2015
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  03.12.2015