Preskočit na obsah

Program rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 – 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom strategického dokumentu je podpora rozvoja kvality života obyvateľov, utlmenie nepriaznivých demografických vplyvov, zvýšenie konkurencieschopnosti, rozvoj komunitnej spolupráce a prispieva k celkovému zlepšeniu manažmentu celého územia.
 • Dotknutá obec: Ľutina, Jakubova Voľa, Sabinov, Jakovany, Červenica pri Sabinove, Pečovská Nová Ves (okres: Sabinov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Sabinov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 85, 08301 Sabinov
 • Obstarávateľ: Obec Pečovská Nová Ves
 • IČO Obstarávateľa: 00327590
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  19.09.2023
  Oznámenie
  19.09.2023
  Text strategického dokumentu
  19.09.2023