Preskočit na obsah

Program rozvoja obce Margecany 2016+

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: skvalitniť život obyvateľov obce Margecany dobudovaním základnej infraštruktúry, využitím prírodného, kultúrneho a historického potenciálu obce a zvýšiť konkurencieschopnosť obce prostredníctvom mobilizácie ľudského potenciálu, zvyšovania zamestnanosti, podpory podnikania a informovania obyvateľstva tak, aby obec patrila k najatraktívnejším obciam v Hnileckej doline.
 • Dotknutá obec: Kluknava, Jaklovce, Klenov, Margecany (okresy: Gelnica, Prešov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Gelnica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 1, 05601 Gelnica
 • Obstarávateľ: Obec Margecany
 • IČO Obstarávateľa: 00329347
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo Margecany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  17.02.2016
  Oznámenie
  17.02.2016
  17.02.2016
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  17.03.2016
  01.04.2016